Warranty

เก้าอี้รับประกันสูงสุด 5 ปี (เฉพาะรุ่น) ในส่วนของ

 • - โช้ค , ล้อ , เฟรมฐานห้าแฉก , กลไกทั้งหมด (ที่ปรับพนักพิง , ที่ปรับโช้ค , ที่ปรับเอนเบาะนั่ง และที่ปรับระดับแขน)
 • วิธีการส่งเคลม

 • - ลูกค้าต้องแสดงหลักฐานการซื้อจากร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย Ergopixel
 • - ชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่ถอดได้ชิ้นเล็ก เช่น โช้ค , ล้อ , หรือ เฟรมฐานห้าแฉก กรุณาถ่ายรูปหรืออัดวิดีโอ อาการเสีย พร้อมแนบเอกสารการซื้อสินค้าหรือสำเนาส่งมาที่บริษัท เพื่อให้ทางบริษัทตรวจสอบ หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทจะจัดส่งชิ้นส่วนใหม่
 • กรณีที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

 • - ทุกชิ้นส่วนที่เป็นหนัง , ผ้า และ เมมโมรี่โฟม ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
 • - การฉีกขาดหรือมีร่องรอยจากการใช้งานของหนัง PVC/PU และผิวสัมผัสทั้งหมดของเก้าอี้
 • - การปรับแก้หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของเก้าอี้โดยไม่ได้รับการยินยอมจาก Ergopixel
 • - สินค้าที่ถูกนำไปใช้เพื่อการค้าหรือการเช่าใช้ เช่น เช่ายืมออกงาน Event ใช้ใน Internet Cafe และ อื่นๆ
 • - ไม่มีเอกสารแสดงการซื้อจากตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้งหรือไม่สามารถแสดงวันเวลาที่ซื้อสินค้าได้
 • - สินค้าหมดระยะประกัน