GD0008 Adjust 1.4m

รุ่น

GD-0001

GD-0008

GD-0005-7

GD-0003

GD-0004

รูปภาพ
ขนาด (cm) 140 x 60 140 x 60 120 x 60 140 x 60 170 x 75
ความหนาไม้ (mm) 15 15 18 25 25
รูร้อยสายไฟ (ช่อง) 2 2 - 2 2
มอเตอร์ - เดี่ยว เดี่ยว เดี่ยว คู่
สี ดำ ดำ ดำ, ขาว, ลายไม้ ดำ ดำ
ความสูง ต่ำสุด-สูงสุด (cm) 75 72 - 117 ซม. (±2%) 73-123(±2%) 71-120 (±2%) 71-120 (±2%)
รองรับนำ้หนักสูงสด (kg) 80 80 50 70 100
ความเร็ว (mm/s) - 25 25 32 32
ความหนาเหล็ก (mm) 2 2 2 2 2
ระบบ Safety ปรับขึ้น-ลง - มี มี มี มี
ระบบตั้งเวลาเตือน - มี - มี มี
การจดจำระดับ (ระดับ) - 2 - 3 3
พอร์ตชาร์จ USB - - - QC3.0 QC3.0
Full size Mousepad อุปกรณ์เสริม (optional) อุปกรณ์เสริม (optional) - อุปกรณ์เสริม (optional) อุปกรณ์เสริม (optional)
การรับประกัน 2 ปี (โครงสร้าง/ระบบกลไก) 5 ปี (โครงสร้าง/ระบบกลไก) 2 ปี (มอเตอร์/แผงควบคุม/ระบบไฟฟ้า) 5 ปี (โครงสร้าง/ระบบกลไก)
2 ปี (มอเตอร์/แผงควบคุม/ระบบไฟฟ้า)
5 ปี (โครงสร้าง/ระบบกลไก)
2 ปี (มอเตอร์/แผงควบคุม/ระบบไฟฟ้า)
5 ปี (โครงสร้าง/ระบบกลไก)
2 ปี (มอเตอร์/แผงควบคุม/ระบบไฟฟ้า)

ราคา

5,900.-

8,900.-

12,900.-

16,900.-

20,900.-