120cm

รุ่น

EP-GD0005-7

EP-GD0003

EP-GD0004

รูปภาพ
ขนาด (cm) 120 x 60 140 x 60 170 x 75
ความหนาไม้ (mm) 18 25 25
รูร้อยสายไฟ - 2 ช่อง 2 ช่อง
มอเตอร์ เดี่ยว เดี่ยว คู่
สี ดำ, ขาว, ลายไม้ ดำ ดำ
ความสูง ต่ำสุด-สูงสุด (cm) 73-123(±2%) 71-120 (±2%) 71-120 (±2%)
รองรับนำ้หนักสูงสด (kg) 50 70 100
ความเร็ว 25 32 32
ความหนาเหล็ก (mm) 2 2 2
ระบบ Safety ปรับขึ้น-ลง 3 3 3
ระบบตั้งเวลาเตือน - มี มี
การจดจำระดับ - 3 ระดับ 3 ระดับ
พอร์ตชาร์จ USB - QC3.0 QC3.0
Full size Mousepad - อุปกรณ์เสริม (optional) อุปกรณ์เสริม (optional)

ราคา

12,900.-

16,900.-

20,900.-